Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
0

Nbpi

De Nederlandse Branche Vereniging Pelletkachel Industrie

Pelletkachel Lemmer is vanzelfsprekend lid van de Nbpi.

De Nbpi is de Nederlandse brancheverening Pelletkachel Industrie opgericht voor en door specialisten in pellet gestookte verwarmingstoestellen.

Leden van de Nbpi zijn gerenommeerde fabrikanten, distributeurs en importeurs en selecte groep van dealers van pelletkachels en installateurs van diverse types en merken pelletkachels. De Nbpi werkt onder andere samen met NVDE, Ministeries van Binnenlandse Zaken en  Economische Zaken, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De NBPI draagt bij aan een verduurzaming van de gebouwde omgeving, in lijn met de landelijke doelstellingen ten aanzien van CO2 emissie reductie, energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie.

Leden van de NBPI vormen ervaren de NBPI als een platvorm in het delen van kennis en innovaties  en gezamenlijk vormen de leden een stem naar diverse werkgroepen, keurmerken en naar de overheid. 

De afspraken die de leden hebben gemaakt, waarborgen de kwaliteit van de totale installatie van uw pelletkachel en de daarbij behorende rookgas afvoerkanalen.

De doelstellingen van de NBPI zijn het bevorden van de toepassing van duurzame pelletgestookte installaties al dan niet geintergreerd met andere duurzame energiebronnen zoals solar-systemen en of warmtepompen.

Dus bent u op zoek naar een pelletkachel of naar een duurzame totaal oplossing?  dan bent u bij een NBPI-dealer of installateur aan het juiste adres.

De NBPI werkt samen met het RVO en Duurzame Energie Prestatie Keur. Zo versterkt zij de positie van de ondernemers en maken we Nederland economisch sterker en duurzamer. De Nbpi wil leidend qua energiebesparing, CO2 emissie reductie en het gebruik van hernieuwbare energie.

Het Nbpi wil doelstellingen verwezenlijken door:

Het ondersteunen en aanjagen van toepassing van de apparatuur in combinatie met bestaande infrastructuur en installaties in de bestaande bouw.

Het RVO werkt in opdracht van diverse ministeries, provincies. gemeenten en de Europese Unie.

Het RVO is de subsidieverstrekker op o.a.  Pelletkachels, Pelletketels, Warmtepompen en Zonneboilers